Mẫu nhà thờ họ

Mẫu cổng tam quan đá

Đèn đá

Điêu khắc đá – Lăng mộ đá đẹp – mẫu lăng mộ đá đẹp

Điêu khắc đá là hình thức nghệ thuật lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay. Nhiều khía cạnh di sản văn hóa nhân loại chỉ còn xuất hiện qua những tác phẩm bia đá cổ xưa. Tất cả đều là nhờ vào tính linh hoạt và tuổi thọ của đá. Những bức tượng nguyên khối, chữ viết cổ, và những hình vẽ tiền sử được chạm khắc, là những ví dụ đầu tiên nguyên thủy của nghệ thuật điêu khắc đá.

Từ những mục đích ban đầu đơn giản, là để khắc họa lại những hình ảnh trong cuộc sống của người cổ đại, điêu khắc đá đã phát triển thành một trong những mảng quan trọng nhất của nghệ thuật điêu khắc. Những kỹ thuật cơ bản và nguyên tắc điêu khắc đá đã xuất hiện từ hàng ngàn năm trước.

Điêu khắc đá